Guns, Germs and Steel

Nu är det i böran av Mars 2016 och jag har läst färdigt Vete, Vapen och Virus (eller Guns, Germs and Steel på engelska) av Jared Diamond. Den har undertiteln ” en kort sammanfattning av mänsklighetens historia under de senaste 13000 åren”. Grundtesen är att människors och folks olika öden på olika kontinenter till hög grad bestämdes av de geografiska och naturliga förutsättningar som fanns på olika platser. Det handlar om vilken befolkningstäthet och -volym som olika platser kan försörja. Och det handlar om vilka djur som fanns att tillgå som hus/matdjur och dragdjur. Och det handlar om vilka växter som kunde börja odlas. Det sista Jared skriver om i Epilogen handlar om bl.a. om skillnaden mellan Kinas utveckling och Europas utveckling.  Kina hade förutsättningar att bli enat lättare med få geografiska hinder. Europas geografi uppmuntrade en mångfald av stater. Detta gjorde att uppfinningar och nya tankesätt kunde slå rot lättare och det var därför Columbus till slut fick finansiering för sin Amerika-resa, trots att han hade fått avslag av andra kungligheter. I Kina däremot så hade en Kejsare beslutat att lägga ner alla skeppsvarv och sluta med upptäcksresor.

Vete, vapen och virus

Jag har börjat läsa Vete, vapen och av Jared Diamond. Jag hade läst den lite innan på engelska och på datorn men nu har jag fått låna boken på svenska. På sidan 80 läser jag:

Med matförråd kan man också försörja präster som tillhandahåller religiöst rättfärdigande av erövringskrig, hantverkare som till exempel framställer svärd och gevär och utvecklar andra tekniska hjälpmedel. Man kan vidare försörja skrivare som tar till vara betydligt mer ingående information än vad man annars kan lägga på minnet.

I realtidsstragispelen Age of Empires kan man utbilda präster som konverterar enheter från motståndarlaget till att vara en av dina. Inte så långt från verkligheten.