Der Koran

Nu har jag läst klart Hamed Abdel-Samads bok Der Koran — Botschaft der Liebe, Botschaft des Hasses. Hans främsta ståndpunkt är att Koranen måste börja betraktas som en mänsklig skapelse och inte något direktmeddelande från Allah. Han framhåller att Koranens budskap skiftar efter Muhammeds livssituation. Muhammeds strategi från början när han var en fattig profet utan makt var att vädja till människor att omfamna hans budskap. När han i ett senare skede (Den så kallade Medina-fasen) hade stor makt kom istället lagar och dekret in i Koranen efter Muhammeds vilja.

Mirakel

Man borde göra så att man går vetenskapligt tillväga och ställer upp i en tabell hur många dokumenterade mirakel respektive gud har gjort och hur många människor i nöd respektive gud har hjälpt, och sedan efter det välja sin tro. Hur många monoteistiska gudar kan sväva över jorden samtidigt?

Sekulärt manifest mot politisk islam

I en gemensam förklaring kräver namnkunniga Islamkritiker en politisk kursväxel av den Tyska regeringen. Inte bara den islamistiska terrorismen måste med beslutsamhet bekämpas, utan även den bakomliggande ideologin — politisk islam.

Sekulärismen är lösningen
De senaste veckornas muslimska terrorattacker har chockerat och oroat många människor. Med tanke på dessa blodiga attentat, är nu en politisk kursändring nödvändig för att kunna försvara det öppna samhällets principer. Därför måste inte bara den islamistiska terrorismen bekämpas med beslutsamhet, utan även den bakomliggande ideologin — politisk islam.

Den tyska politiken måste inse farorna som utgår från denna religiösa rörelse. Politisk Islam har världen runt vunnit inflytande och utformat samhällen efter sina föreställningar: Apartheid mellan kvinnor och män, undertryckande av den fria sexualiteten, inskränkande av åsiktsfriheten, tvång till muslimsk klädsel, hot mot LGBTI-personer och icke-muslimer hör till vardagen i muslimskt styrda länder.

Det är förskräckande, att brott mot mänskliga rättigheter, antingen ignoreras eller accepteras av postmoderna kulturrelativister, under förevändning att det skulle vara ”tolerans”.

Även i Europa blir vi alltmer konfronterade med detta problem. De senaste åren har fler och fler moskéer byggts och muslimska organisationer har ökat sitt inflytande. Dessa organisationer understöds till största delen av de muslimska regeringarna i Saudiarabien, Turkiet och Iran, och företräder deras intressen i Europa. Visserligen försöker de distansera sig från den radikala Islam, men de strävar ändå delvis efter samma mål och är behjälpta av dess spridande av rädsla och terror.

Många människor från så kallade ”muslimska länder”, som har kommit till Tyskland, vill inte ha nånting att göra med dessa muslimska organisationer. Ändå påstår sig dessa reaktionära organisationer att de talar för 4 miljoner människor. Staten spelar med i detta farliga maktspel, istället för att ta de enskilda individerna, med alla sina olikheter, på allvar. Staten stärker därmed den felaktiga bilden av en förment gruppidentitet, som tjänar de muslimska Lobby-förbunden som politiskt instrument. Många människor fråntas därmed chansen att komma in ett öppet sekulärt samhälle.

Svaret är sekularismen

Först när lagar och regler konsekvent är sekulära i Tyskland, kommer det att finnas hopp för en lösning av dagens konflikter. Endast så kommer våra barn att  kunna växa upp tillsammans, utan hat och brutalitet, i ett mänskligare och fredligare samhälle. Endast så låter sig fanatism och radikalisering förhindras.

Därför är uppfyllandet av följande villkor nödvändigt:

 • En fullständig separation mellan religion och stat
 • Inget inflytande från religiösa särintressen på utbildningsväsendet, sjukvården, medier och den vetenskapliga forskningen.
 • Avskaffandet av religiösa lagar i familje-, civil- och Straffrätt.
 • Ett slut på diskriminering av LGBTI-personer, minoriteter med annorlunda världsåskådning, kvinnor, fritänkare, Ex-muslimer och andra.
 • Frihet till världsåskådning samt frihet att kritisera religioner.
 • Att alla människor är lika inför lagen.

Ifall den tyska staten ändrar sin politik och uppfyller dessa villkor, trängs inte bara den reaktionära muslimska rörelsen tillbaka, utan även det främlingsfientliga lägret i samhället. De rassistiska krafterna i Europa kunde påstå sig tala för alla missnöjda, endast i ljuset av alla obesvarade problem.

Vi som undertecknar denna förklaring, kräver därför att den Tyska regeringen genast genomför följande punkter:

 1. Brott mot mänskliga rättigheter ska under inga omständigheter tolereras.
 2. Staten ska upphöra med sin ”appeasementpolitik” och sluta med eftergifter till de muslimska organisationerna och förbunden.
 3. ”Integration” med hjälp av muslimska organisationer och förbund eller genom  moskéer måste upphöra.
 4. Politiska och ekonomiska avtal ska innehålla klausurer om efterlevnad av regleringar för mänskliga rättigheter.
 5. Etikundervisning skall ersätta religionsundervisning i skola.
 6. Simundervisning, sexualupplysning och klassresor är del av skolans utbildningsuppdrag.
 7. Staten ska införa ett slöjförbud för lärarinnor i grundskolan och för religionsomyndiga elever. Detta steg är nödvändigt, för att understödja flickor från strängt muslimska familjer i deras emancipationssträvande.
 8. Inga statliga pengar ska ges till moskéer och muslimska inrättningar eller för utbildandet av imaner vid universiteten. Istället ska sociala inrättningar skapas, som kan upplysa och ge råd till kvinnor och ungdomar samt LGBTI från muslimska sammanhang. Staten ska se till att fler socialarbetare och rådgivare ska utbildas för att kunna stödja drabbade människor.
 9. Alla människor är lika inför lagen. Inga speciella åtgärder på grund av religionstillhörighet.
 10. Världsåskådningsminoriteter, LGBTI-personer samt kvinnor och barn i flykingboenden måste skyddas av staten.

Översättning av text från http://hpd.de/artikel/islamkritiker-beziehen-gemeinsam-stellung-13414

Koranen

Från kapitlet An-Nisa’ (Kvinnor)

Det är inte så svårt att hitta märkliga och grymma regler i Koranen: ”[4:15] OM NÅGON av era kvinnor begår en grovt oanständig handling, tillkalla då fyra bland dem av er som har bevittnat handlingen, och om de vittnar, stäng då in henne i hennes hem till dess döden befriar henne eller Gud visar henne en väg. ”

What about God?

It could be that although there is no evidence of God in this world, a God still exists but outside this reality, and you would meet this God in the afterlife. However the tales from the middle east a few thousand years ago don’t make much sense. It doesn’t make much sense that God only communicated with the humans at a very few time-points and so long ago. If He would like to keep communication with humanity, this should happen on a more regular basis than this. It also doesn’t make sense that multiple bloody wars have broken out over the correct way to revere God without God interfering and saying what the correct way is. This behaviour, or lack of behaviour, makes me think that there is not so much to gain from a God that doesn’t make anything about these obvious problems that were in large part caused by the notion of God.

Below is a wall-painting from a church in Bucharest (Romania) and which depicts Devils and flood of fire:

Fireflood

Religionens underläge

Det kan tyckas taskigt att kritisera troende och utövare av en religion då de har ett slags underläge i det att de inte kan bevisa eller styrka det som de tror på. Och enligt ett tankemönster så är man inte god om man kritiserar någon som är i underläge. Vidare så finns det alltid i de religiösa skrifterna en mängd påståenden som går från felaktiga och bisarra till inhumana. Ska en kristen eller muslim lastas för vad som skrevs för över tusen år sedan i annan miljö? I slutändan tycker jag nog ändå svaret är ja. Har man skrivit under på en religion som vördar en viss bok som helig och denna bok innehåller en mängd oacceptabla påståenden så har man att svara för detta. Jag tror att religiösa människor är som folk är mest. Man vill ha det bra, man vill ha det skönt och man vill leva sitt liv. Mustafa Can skriver en artikel i SVD på det temat med titeln ”Margareta, jag och min familj är kassa på jihad” (www.svd.se/margareta-jag-och-min-familj-ar-kassa-pa-jihad).

Visst, jag tror inte att de flesta religiösa stöder de konstigaste passagerna i de heliga skrifterna om att man får ta slavar men bara de som är icke-troende, eller vad det nu kan vara för något. Mustafa Can verkar hur trevlig och bildad som helst. Men genom att ändå stödja religionen utan att klart ta avstånd från de märkliga passagerna ger han trovärdighet till religionen. Extremisterna har höjt upp trovärdigheten till max för sin bok och tolkar texterna bokstavligt. Om alla måttfulla troende hade på tydligt sätt tagit avstånd från delar av sin religion så hade även i förlängningen extremisterna förlorat i styrka. Men de måttfulla religiösa människorna visar oftast istället upp en intellektuell och moralisk slapphet inför de påståendena som sprids via deras religion.

Jag läser i Vete, vapen och virus av Jared Diamond att ”med matförråd kan man också försörja präster som tillhandahåller religiöst rättfärdigande av erövringskrig”. Kristendomen har tjänat som rättfärdigande av erövringskrig och missionerande i Mellanöstern, Nord- och Sydamerika och Afrika. Islams utbredning under 600-talet och framåt var starkt associerat med politiska maktsträvanden.

Anledningen till att kristendomen idag framstår som mer sympatisk än islam är att kristendomen har fått finna sig i att leva i sekulära stater där religionen har fått en underordnad roll. I enlighet med parollen makt korrumperar har kristendomen blivit mer sympatisk i och med att dess makt försvann. I muslimska länder verkar religionen däremot ha haft fortsatt starkt inflytande. Islam har inte blivit utsatt för upplysningsidealens religionskritik i samma utsträckning som kristendomen. Därför verkar det vara en större kulturkrock mellan islam och den sekulära världen än mellan kristendomen och den sekulära världen.

Jag menar att det är av största vikt att man får kritisera religionens idé utan att man för den skull blir anklagad för att vara emot en hel folkgrupp. Visst finns det andra sammanhang än religiösa där oacceptabla påståenden och ideal sprids, men där brukar de offentliga samhället vara bättre på att fånga upp och kritisera sånt. Politiska OCH religiösa rörelser ska kritiseras för sina skrifter och påståenden, det ska inte gå att vifta med religionskortet för att slippa ansvar.

Vete, vapen och virus

Jag har börjat läsa Vete, vapen och av Jared Diamond. Jag hade läst den lite innan på engelska och på datorn men nu har jag fått låna boken på svenska. På sidan 80 läser jag:

Med matförråd kan man också försörja präster som tillhandahåller religiöst rättfärdigande av erövringskrig, hantverkare som till exempel framställer svärd och gevär och utvecklar andra tekniska hjälpmedel. Man kan vidare försörja skrivare som tar till vara betydligt mer ingående information än vad man annars kan lägga på minnet.

I realtidsstragispelen Age of Empires kan man utbilda präster som konverterar enheter från motståndarlaget till att vara en av dina. Inte så långt från verkligheten.