Pessimism, kärlek och teknikutveckling

Går det att vara pessimistisk och kärleksfull samtidigt? Det vetenskapliga och skeptiska synsättet på världen framstår som hårt, kallt och kärlekslöst jämfört med det romantiska eller det kristna. Men jag tror man behöver kärlek även när man t.ex. håller på med vetenskap/forskning eller nån annan intellektuell verksamhet. Både forskning, teknikutveckling och mjukvaruutveckling tror jag kan vara psykiskt påfrestande verksamheter i det att det inte alltid är glasklart att man kommer framåt och bakslagen kan vara många. Det behövs nån slags grundläggande tro på att det kommer att gå vägen. Om man är helt pessimistisk, då har man redan givit upp och från början och försöker inte ens. Och det krävs nån slags kärlek till verksamheten och kollegorna eftersom intellektuellt och kreativt arbete inte kan drivas fram av rädsla och piskor. Många teknikprojekt tror jag däremot fastnar i så mycket organisatoriska och tekniska hinder att kärleken till arbetet med logiken och med att ordna och fundera blir strypt i ett tidigt skede. Jag tror att om en arbetsplats kan få till en positiv atmosfär i ett teknikutvecklingsprojekt så är mycket vunnet. Då gäller det att alla deltagare kan känna stolhet över och kärlek till sina bidrag. En ideal projektledare tänker jag mig är en som inte tar så mycket uppmärksamhet i per default utan ligger ganska lågt ändå tills det är nån knut i samarbetet som behöver lösas upp, t.ex. att ett beslut behöver tas. (Motsatsen till detta är en projektledare som ständigt avkräver statusrapporter om fortskridandet.) Sen är det inte säkert att man har en produkt som går att sälja men det är en annan femma.

Läsbarhet

Artikeln nedan handlar om legibility, vilket betyder läsbarhet. Människan vill att det den ser ska vara läsbart och vill därför ordna till det. Ordna till städer, skogar, kod med mera.

Here is the recipe:

1. Look at a complex and confusing reality, such as the social dynamics of an old city
2. Fail to understand all the subtleties of how the complex reality works
3. Attribute that failure to the irrationality of what you are looking at, rather than your own limitations
4. Come up with an idealized blank-slate vision of what that reality ought to look like
5. Argue that the relative simplicity and platonic orderliness of the vision represents rationality
6. Use authoritarian power to impose that vision, by demolishing the old reality if necessary
7. Watch your rational Utopia fail horribly

http://www.ribbonfarm.com/2010/07/26/a-big-little-idea-called-legibility/

Perl

Det går inte så bra med perl-programmeringen i eftermiddag. Man drar sig för att använda use strict eftersom man då får en massa irrelevanta klagomål på variabler som inte har deklarerats med my.
Men jag upptäckte att man kan använda use warnings och fick då den eminenta varningen:

Useless use of a constant in void context at ./parse-tabbed-list.pl line 54

På den raden står det break;. Perl ser likadant ut som C, så man tror att det är samma sak. Det händer alltid nångång att man glömmer dollartecknet framför en variabel i en jämförelse. Och det får man per default inte heller någon varning om.

Jag är inte så glad i perl idag. Python är nog med rätta lite hetare.

Över och ut.