Feministiska värderingar

Nedan följer en lista på värderingar och ideal som jag delar med feminismen (F).

 • F är för en friare roll och friare klädkod för kvinnan i samhället.
 • F vänder sig emot sexistiskt avfärdande av kvinnor (t.ex. ”de kan inte köra bil” eller ”de vet inte vad de vill”).
 • F ser gärna fler kvinnor på prestigefyllda arbetsplatser.
 • F ser gärna att pappor tar mer hand om barnen.
 • F vill att det som man ska vara tillåtet att visa känslor eller uppvisa andra egenskaper som stereotypt ses som kvinnliga egenskaper.
 • F vänder sig emot en snävt objektifierande och ytlig syn på kvinnor som sexuella objekt.
 • F vill motverka att flickebarn behandlas sämre (eller till och med mördas) än gossebarn i vissa fattiga länder och att flickor inte ges möjlighet att gå i skola.
 • F vill att unga kvinnor ska få rätt att välja om och när de vill gifta sig, och med vem.

Räcker det att hålla med om dessa punkter för att vara feminist? I så fall är jag det. Det som talar emot att jag är feminist är att jag sällan stödjer de åtgärder som föreslås från feministiskt håll för att åstadkomma ovanstående:

 • Jag är emot inkvotering till arbeten och utbildningar
 • Jag är emot att uppfostra barn totalt genusneutralt, det verkar vara viktigt för barn att identifiera sig som pojke eller flicka.

Och jag tycker det är ovetenskapligt att hävda att kvinnor generellt sett är mer förtryckta och mer missgynnade än män i samhället. (Eftersom frågan saknar avgränsning så är den i princip omöjlig att besvara.)

 

Annonser

Det som inte fungerar

Åtgärder som inte fungerar per problemområde:

Jihadistisk terror — Handhjärtan

Överfallsvåldtäckter — Berätta för skolungdomar att de inte ska våldta

Attacker mot blåljuspersonal — Fler fritidsgårdar

Ungdomskriminalitet — Straffrabbat för unga

Hedervåld — Påstå att alla som väcker frågan är rasister

Problem i utanförskapsområden — Påstå att alla som väcker frågan är rasister

Hotfullt Ryssland — Nedrustning

 

 

Relationer

Mot bakgrund av att jag ringde och gjorde slut med min flickvän igår morse, och förstås funderade på om jag hade gjort rätt, så läste jag en antal artiklar på nätet om relationer och bråk, och kollade även på temat verbal och psykisk misshandel. Jag tittade bl.a. här:

http://www.varningstecken.n.nu/uttryck-av-verbal-misshandel

På den här sidan utgår de från att den som misshandlar är en man. En sak som jag kom att fundera på är följande dilemma:

 1. Person A säger nånting elakt
 2. Person B svarar med att hota med att göra slut om inte A hör upp med detta.

Men att hota med att göra slut är också elakt. Vem är då egentligen boven i dramat? Det ser ut som att A började processen, men vad som är elakt är svårt att definiera. Dessutom kan det ha föranletts av nånting som B sagt eller gjort.

En jobbig sak med att avsluta en relation, även om den har sina brister, är att det tar så lång tid innan man hittar en relation på samma nivå igen. I värsta fall så hittar man  aldrig en relation igen! Skräckinjagande! Men det funkar inte att leva på det sättet att man går runt och drivs av rädsla hela tiden. Om man är missnöjd med nånting så får man väl antingen försöka fixa det, göra slut, eller acceptera relationen som det är.  Det där med att acceptera relationen som den är har jag ganska svårt för.

Även en relation med brister har fördelar gentemot singelhushållet, t.ex. närhet, sex, och umgänge. Men jag vill att jag ska kunna ha högt förtroende för den som jag är ihop med. Att jag kan lita på att flickvännen inte sårar mig i onödan, försöker förstå mig om det är nåt jag är missnöjd eller orolig över.

Der Koran

Nu har jag läst klart Hamed Abdel-Samads bok Der Koran — Botschaft der Liebe, Botschaft des Hasses. Hans främsta ståndpunkt är att Koranen måste börja betraktas som en mänsklig skapelse och inte något direktmeddelande från Allah. Han framhåller att Koranens budskap skiftar efter Muhammeds livssituation. Muhammeds strategi från början när han var en fattig profet utan makt var att vädja till människor att omfamna hans budskap. När han i ett senare skede (Den så kallade Medina-fasen) hade stor makt kom istället lagar och dekret in i Koranen efter Muhammeds vilja.

Asylinvandring

Sammanfattningsvis:

 1. De som har lyckats betala smugglare för att ta sig hit är resursstarkare än de som blir kvar i sina hemländer. De är alltså inte de mest nödställda.
 2. Det finns fler människor som skulle vilja flytta till ett rikt välkomnande land, än vad Sverige kan ta emot, även optimistiskt räknat.
 3. Flyktingmottagandet är dyrt, inte minst eftersom boende är dyrt här, och vi har en överhettad bostadsmarknad i städerna. Integration tar väldigt lång tid för dem som inte har förutsättningarna.
 4. Till och med de som är födda här men med utländska föräldrar verkar ha nackdelar jämfört med infödda svenskar.

 

Godnattfilosofi

Världen är svår att förstå. Ur ett moraliskt perspektiv är den omöjlig att förstå, eftersom det inte finns någon högre kraft som upprätthåller etiska värden i våra handlingar. När man somnar vill man gärna ha ett perspektiv där allting är fint och bra. Man vill inte bli störd av obehagliga känslor eller insikter. Det är ett legitimt behov / önskan. Men tyvärr kan inte världen och logiken forma sig efter ens behov av frid och fröjd. På nåt sätt må man ändå inskränka sitt fokus till sitt eget rum och bortse från fulheten i resten av världen. Det finns strikt taget mer att fundera djupt och länge över än vad man klarar av och har tid till. Det är därför inte mental svaghet att inskränka sig till att betrakta hur mjuk sängen är och hur tyst och skönt. Det behövs för att komma till ro. Oron gnager i människor i olika grad och på olika sätt. En sån som jag kan stressa upp sig skarpt över något personligt eller allmänt problem.  Men det får man lämna därhän. Jag kan inte förväntas lösa livets omöjliga gåtor plus att tänka fram ”meningen med livet” nu ikväll, innan jag får sova. Tack kära dagbok för att du tog dig tid att lyssna på detta inlägg. Puss och kram!

Kritik mot polisen

När man hör om situationer där polisen blir bekastade med stenar och får sina bilar vandalisera, så tänker jag att polisens nuvarande svaghet är en följd av en politisk vilja att ha det så. Är du en rik stat som Sverige och som har makt att stifta lagar, så vore det möjligt att göra en polis som är hur stark som helst. Men visst, vi vill inte ha en polis som brukar övervåld. Men det är som att pendeln sedan länge svängde över till att handla om att begränsa polisers befogenheter och maktmedel. När vi på senare år har fått problem med kriminalitet, till stor del p.g.a. de växande utanförskapsområdena, så börjar vi sakta inse att vi har gjort polisen alldeles för svag för de nu rådande omständigheterna. Det svenska rättsväsendet har t.ex. de tre begreppen gripen, anhållen eller häktad. Ett gripande är det som händer först, därefter ska den gripne förhöras och efter det ska beslut om anhållande tas. Efter tre dagar som anhållen måste beslut om häktning tas. Häktad innebär att man sitter frihetsberövad i väntan på domstol och det finns andra regler för det. Man kan lätt se att dessa tidsfrister kan utgöra ett problem för det överansträngda svenska rättssystemet. Det är en förstås en avvägning mellan individers rättigheter och rättsväsendets möjlighet att arbeta. Men det verkar finnas ytterst lite förtroende för att polisen ska använda sin makt ansvarsfullt. Det är som att lagarna utgår från att polisen skulle missbruka sin makt att gripa någon ifall där inte finns andra lagar.

Källor:

https://polisen.se/Skane/Lagar-och-regler/Misstankt-gripen-anhallen-haktad/

http://lokaltidningen.se/polisen-efter-overfallsvaldtakten-darfor-gick-vi-ut-med-signalement-/20161215/artikler/161219814/1465