Det kapitalistiska perspektivet

Apropå tillväxt och kapitalism.

Säg att ett företag vill göra en investering och behöver ta ett lån för detta på en miljon kronor. Det kan vara svårt att övertyga en bank om att ge lån i denna situation men säg att företaget lyckas. Banken kräver då kanske 5% ränta på lånet årligen, d.v.s. 50000 kr per år.

För att det ska vara ekonomiskt meningsfullt för företagaren att genomföra investeringen krävs det att företagarens vinst ökar med mer än 50000 kr per år efter det att investeringen har genomförts. Detta skulle kunna hända genom att företagaren minskar sina kostnader med mer än 50000 kr per år. Mer sannolikt är emellertid att företagaren satsar på att öka omsättningen, d.v.s. på att sälja mer. Vinsten brukar räknas som en andel av omsättningen.

Ifall samhället i stort har nolltillväxt eller negativ tillväxt så betyder det att investeringar generellt sett inte lönar sig. Det kan fortfarande vara så att många investeringar blir ekonomiskt lyckosamma om det handlar om en bransch som växer så att den utgör en större del av hela samhällsekonomin. Det betyder att det blir svårt för banker och kapitalägare att hitta investeringsobjekt som verkar lovande. Ifall inflationen är låg blir det ofta bättre att sitta på pengarna än att investera dem.

I många fall är det investeringar som skapar jobb, och minskar investeringarna så ökar arbetslösheten. Därför vill regeringar världen över hela tiden hålla igång investeringar, t.ex. genom att öka inflationen. Banker kan skapa pengar på konton som kunder har hos bankerna. När kunderna överför pengar till andra banker eller ägare, länder etc. så måste bankerna däremot betala med riktiga pengar. Om ett företag har anlitat en byggfirma för renovering av bostäder så ska företaget föra över pengar från sitt konto i banken till byggfirmans konto som kan finnas i en annan bank. Ifall inte bankens kunder kan betala ränta eller amortera på sina lån så riskerar banken att misslyckas med sina pengamässiga åtaganden, d.v.s., se till att byggfirman får betalt. Om en bank misslyckas med sina åtaganden, så går den i konkurs. Ju fler investeringar som misslyckas desto större blir risken för att banken ska konkursa, och andelen investeringar som misslyckas ökar när storleken på samhällsekonomin minskar.

Detta är problemen med utebliven tillväxt utifrån den nuvarande finansiella systemet som jag förstår det.

 

Annonser

4 thoughts on “Det kapitalistiska perspektivet

 1. Nej, det behöver inte vara ett problem så länge bankerna vet vad de gör. Det ligger inte i bankernas intresse att gå i konkurs, i alla fall inte i ett fungerande kapitalistiskt system.

  Jag tror att problemet med kraschande banker hör samman med snabba konjunkturförändringar.

  Problemet nolltillväxt är, och har alltid varit arbetslösheten. Om samhällets samlade produktion effektiviseras till en viss grad varje år måste ekonomin växa i samma takt för att sysselsättningen ska bibehållas.

  Rent marknadsekonomiskt blir konsekvensen att efterfrågan på arbetskraft minskar och tillgången ökar. Det krävs då att kostnaden för arbetskraft minskar för att vi ska nå jämvikt igen. Problemet är att kostnaden för arbete är för reglerad för att det ska kunna hända. Marknadskrafterna är satta ur spel och samhället måste reglera ännu mer för att kompensera. Regleringar som måste följas av fler regleringar för att kompensera för de negativa effekterna av de föregående regleringarna osv tills vi till slut har ett så komplext, byråkratiskt och korrumperat system att det kollapsar.

  För övrigt så tror jag att i exemplet som du beskriver, med nolltillväxt och utan inflation, hade marknadsräntan varit betydligt lägre.

 2. Hmm, precis här är vi överens: ”Om samhällets samlade produktion effektiviseras till en viss grad varje år måste ekonomin växa i samma takt för att sysselsättningen ska bibehållas.”

  Att sänka lönerna skulle i ännu högre grad bidra till att de rika blir rikare och de fattiga fattigare.

 3. Fast finns nog ingen bank som lånar ut 1 Mkr utan säkerhet.. (så som fastighet t ex), men om företagaren tillför 500 Tkr eget kapital, och lån ersätts med nyemission så kan nog exemplet vara bra.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s