Warten auf wind

Dota Kehr / youtube / Finns även att lyssa på på hennes webbsida.

Es sind alle Matrosen an Bord. / Alla Matroser är ombord
Alle Segel gesetzt. / Alla segel är satta

Alle Ladung verstaut, / lasten är nerstuvad
alle Kisten vertaut. / kistorna är förtöjda

Alles im Hier und Jetzt ist bereit. / allt här och nu är berett
Bald sind alle Reserven verbraucht. / snart är alla reserver förbrukade

Und sie liegen noch immer vor Anker. / Och de ligger fortfarande för ankare
Die Segel sind leer, die Luft wird schwer. / Segeln är tomma, luften blir tung

Im Stillstand gärt Streit. / I stillestånd jäser strid

Bleimatte See, / Blymatt sjö
Wolken geballt und der Regen beginnt. / Molnen formerar sig och det börjar regna
Es wird kalt, alle warten auf Sturm und darauf, dass es knallt. / Det blir kallt, alla väntar på storm och på att det ska smälla
Alle warten auf, warten auf Wind. / Alla väntar, väntar på vind

Sie sitzt in der kalten Küche auf gepackten Koffern und weiß nicht, wird sie wieder bleiben? / Hon sitter i det kalla köket på packade koffertar och vet ej, om hon kommer stanna?
Heimlich auspacken, eh er es sieht. / I smyg, packa ur, innan han ser det
Sie start auf die Gardinen vorm offenen Fenster, regungslos, / hon stirrar på gardinerna framför det öppna fönster, uttryckslös
zu Fäusten geballt Hände im Schoß, seine Schwüre im Kopf, dass es nie wieder geschieht. / knytna nävar i knät, i huvet hans svurna löfte om att det aldrig kommer hända igen

Mit dem Blick verstellt, mit dem Rücken zur Welt, ihre Zeit verrinnt. / Med blicken förställd, med ryggen mot världen, hennes tid rinner iväg
Sie wird aufstehen, sich umdrehen und gehen. Sie wartet auf, sie wartet auf Wind. / Hon kommer att ställa sig upp, vända sig om och gå. Hon väntar på, hon väntar på vind.

Der Drache liegt an gefallener Schnur im Gras und daneben ein Kind. / Draken ligger vid fallet snöre i gräset och där brevid ett barn
Die Bäume schweigen mit stillen Zweigen und warten auf Wind. / Träden tiger med stilla grenar och väntar på vind
Wir heben suchend den Finger in die Luft und hoffen, / Vi höjer sökande fingret i luften och hoppas
dass der Neben sich lichtet, damit wir endlich wissen, wo wir sind. / att dimman lättar, så att vi äntligen får veta, var vi är
Wir warten auf Wind. / vi väntar på vind

Ich hab den Stift auf dem Papier und die Klinge auf der Haut. / Jag har pennan på pappret och klingan på huden
Bang nicht, was ich verlier. Ich hab mein Kartenhaus aufgebaut. / Räds ej, vad jag förlorar. Jag har byggt upp mitt korthus.
Ich weiß, da ist Gefahr. Ich stell mich blind. / Jag vet, där är fara. Jag ställer mig blind.
Ich steh im Schatten seiner Flügel und / Jag står i skuggan av hans vingar och
warte auf Wind. Warte auf Wind. Warte auf Wind. Warte auf Wind. / väntar på vind, väntar på vind.

Es liegt ein Schiff an fernen Ufern und auf dem Deck liegt Staub. / Det ligger ett skepp vid fjärran stränder och på däck ligger damm
Es hat seit Wochen nicht geregnet und im Wald fällt ein Funken auf das Laub. / Det har inte regnat på veckor och i skogen faller en gnista på lövet
Puste auf die Glut! Puste auf die Glut! / Pusta på glöden, pusta på glöden!
Entfache Feuer, schlage Wellen, reiß mich fort, / Elden blossar upp, slår svågor, sliter bort mig

treib Regen vor dir her, / driv regnet framåt framför dig
nimm meinetwegen alles mit über Bord. / tag, inte mig emot, allt med överbord

Du wehst über die Klippen, übers Land, und ich weiß, wo ich dich find. / du viner över klipporna, över landet, och jag vet, var jag finner dig
Ich steh ganz dicht am Rand und ich warte auf Wind. / jag står vid relingen
Und ich warte auf Wind. / och väntar på vind

Ich seh nur Wirbeln und Wundern und keine sich schließenden Kreise. / Jag ser bara virvlar och under och inga sig slutande kretsar
Wenn er kommt, dann kommt er, erst leise. / Om han kommer, då kommer han, först tyst.
Er braucht keine Straßen, er braucht keine Gleise. / Han behöver ingen asfaltsväg, han behöver ingen spårväg *
Vielleicht braucht es nicht mal Wind, vielleicht nur einen Hauch. / Kanske behövs ens ingen vind, räcker det kanske med en vindpust
Ich atme einmal noch tief ein. Und er auch. / än en gång andas jag in djupt. Och han också.

* Vinden, Der Wind, är en han.

Annonser

2 thoughts on “Warten auf wind

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s